پوشش خبری شبکه خبر- نشست تجاری فعالان اقتصادی اتاق تهران و باواریا آلمان |۱۱ آبان ۹۴- ۲۱:۰۰| - 1394/08/12