گردهمایی فعالان اقتصادی اتاق تهران و هیات تجاری سالزبورگ اتریش- (شبکه خبر- 19 آبان 94) - 1394/08/20