برگزاری مذاکرات اقتصادی ایران و ایتالیا در اتاق تهران [شبکه خبر- ۹ آذر ۹۴- ۲۲:۰۰] - 1394/09/10