بخشی از سخنرانی مسعود خوانساری در سومین نشست از سلسله نشست‌های راهبردهای اقتصاد ایران به روایت واحد مرکزی خبر - 1394/10/21