گفت‌وگوی واحد مرکزی خبر با دکتر جواد صالحی اصفهانی در حاشیه سومین نشست از سلسله نشست‌های راهبردهای اقتصاد ایران - 1394/10/21