نشست وزرای نفت ایران و هند در اتاق تهران-شبکه خبر - 1395/01/22