نشست هیات تجاری چک در اتاق تهران - شبکه جام جم - 1395/01/29