نشست هیات تجاری روسیه در اتاق تهران - شبکه یک سیما - 1395/01/31