نشست هیات تجاری استانبول در اتاق تهران - شبکه خبر - 1395/02/11