نشست هیات تجاری استانبول در اتاق تهران - شبکه یک سیما - 1395/02/12