نشست هیات تجاری اتاق بازرگانان هند در اتاق تهران - شبکه خبر - 1395/02/26