هیات تجاری فعالان اقتصادی ایران و باواریای آلمان در اتاق تهران - شبکه یک سیما - 1395/06/16