نوزدهمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران - شبکه یک سیما - 1395/07/13