انعکاس خبر نشست «هم اندیشی فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان خارجی مقیم ایران» در شبکه های مختلف صدا و سیما - 1397/04/26