فیلم کامل نشست «هم اندیشی فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان خارجی مقیم ایران» - 1397/04/30