عنوان کتاب:  تغییر بزرگ، جهان در سال 2050

    تاریخ انتشار:    1394

نویسنده: جمعی از مولفان، ویراستاران : دنیل فرانکلین، جان اندروز
مترجم: سعید ارکان زاده یزدی و همکاران
قیمت کتاب: 500,000
قیمت برای اعضاء: 400000

[دریافت فایل الکترونیکی]

نحوه خرید نسخه چاپی:
لطفا جهت خرید حضوری به روابط عمومی اتاق تهران مراجعه فرمائید - تلفن: 88722564
نحوه خرید غیرحضوری:
جهت خرید غیر حضوری کافیست مبلغ فوق را به شماره حساب و یا به شماره شبا ذیل واریز نموده و اسکن فیش واریزی را از طریق آدرس زیر ارسال فرمائید:

شماره شبا: IR 77 0170 0000 00103036969001

شماره حساب بانک ملی: 0103036969001

آدرس ارسال اسکن فیش واریزی: http://tccim.ir/PublishedOutletsSell.aspx?pid=12