عنوان کتاب:  معمای چین

    تاریخ انتشار:    1398

نویسنده: گردآوری، تلخیص و ترجمه: محمد حسین باقی
مترجم:
قیمت کتاب: 1,600,000
قیمت برای اعضاء: 1280000
رقابتهای ژئوپلیتیک در قرن 21 و تغییر موازنه قدرت در شرق آسیا
[دریافت فایل الکترونیکی]

نحوه خرید نسخه چاپی:
لطفا جهت خرید حضوری به روابط عمومی اتاق تهران مراجعه فرمائید - تلفن: 88722564
نحوه خرید غیرحضوری:
جهت خرید غیر حضوری کافیست مبلغ فوق را به شماره حساب و یا به شماره شبا ذیل واریز نموده و اسکن فیش واریزی را از طریق آدرس زیر ارسال فرمائید:

شماره شبا: IR 77 0170 0000 00103036969001

شماره حساب بانک ملی: 0103036969001

آدرس ارسال اسکن فیش واریزی: http://tccim.ir/PublishedOutletsSell.aspx?pid=29