نسخه چاپی به اتمام رسید


    عنوان کتاب:  پک خاطرات کارآفرینان نسل امین‌الضرب/ جلد سوم

    تاریخ انتشار:    1396

نویسنده: گروه نویسندگان
مترجم:
قیمت کتاب:
قیمت برای اعضاء:
مجموعه 5 جلدی از داستان زندگی جلد سوم: هزار راه نرفته (اصغر قندچی، علی‌اکبر رفوگران، رضا نیازمند، امیر منصور عطایی)
[دریافت فایل الکترونیکی]