نوع قانون قانون و دستورالعمل
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/02/15
شماره قانون 200/99/505
عنوان قانون نحوه اجرای مقررات بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
متن کامل قانون:

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه اجرای مقررات بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور طی نامه شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۵ مورخ ۹۹/۰۲/۱۵ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور 

 [دریافت اصل فایل]

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر