نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1399/02/10
شماره قانون 11356
عنوان قانون تعیین مبلغ جریمه مندرج در بند ۲ اصلاحی ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور
متن کامل قانون:

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۲/۰۷ هيأت وزیران درخصوص "تعیین مبلغ جریمه مندرج در بند ۲ اصلاحی ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور"، طی نامه شماره ۱۱۳۵۶ در تاریخ ۹۹/۰۲/۱۰ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور

[دریافت اصل فایل] 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر