نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1399/01/09
شماره قانون 1235
عنوان قانون اصلاح ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
متن کامل قانون:
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1398/12/28 هیات وزیران درخصوص "اصلاح ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات" طی نامه شماره ۱۲۳۵ مورخ 1399/01/09 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
 
منبع: پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات کشور 
 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر