نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1399/01/11
شماره قانون 1677
عنوان قانون تعیین بخش ها و رسته های کسب و کارهای اقتصادی دچار بیشترین آسیب در اثر شیوع بیماری کرونا
متن کامل قانون:
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1398/12/25 هیات وزیران درخصوص "تعیین بخش ها و رسته های کسب و کارهای اقتصادی دچار بیشترین آسیب در اثر شیوع بیماری کرونا" طی نامه شماره ۱۶۷۷ مورخ 1399/01/11 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
 
منبع: پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات کشور 
 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر