نوع قانون قانون و دستورالعمل
محل صدور سازمان تامین اجتماعی
شماره قانون 28
عنوان قانون ماده 28 قانون تأمین اجتماعی
متن کامل قانون:
منابع درآمد سازمان به‌شرح ذیل می‌باشد: 
  • حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان 28% مزد یا حقوق است که 7% آن به عهده‌ بیمه شده و 18% به عهده کارفرما و 3% به وسیله‌ دولت تامین خواهد شد.
  • درآمد حاصل از وجوه و ذخائر و اموال سازمان.
  • وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌ های نقدی مقرر در این قانون.
  • کمک‌ها و هدایا.
تبصره ۱- از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما 20% مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت حق بیمه به 30% مزد حقوق افزایش می‌یابد.

تبصره ۲- دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.

تبصره ۳- سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی‌خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورایعالی گزارش دهد.

[دریافت کتاب قانون تأمین اجتماعی] 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر