نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1396/04/31
شماره قانون 50432
عنوان قانون مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به منظور رفع مشکلات فعالان بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی
متن کامل قانون:
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1396/04/26 هیئت وزیران در خصوص رفع مشکلات فعالان بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی طی نامه شماره 50432 مورخ 1396/04/31 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر