نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1399/03/27
شماره قانون 31487
عنوان قانون اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
متن کامل قانون:
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۳/۲۵ هیات وزیران درخصوص "اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات" طی نامه شماره ۳۱۴۸۷ مورخ ۹۹/۰۳/۲۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
 
منبع: پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات کشور 
 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر