نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1399/03/25
شماره قانون 29705
عنوان قانون تخصیص اعتبار به منظور تهیه و تدارک نهاده های کشاورزی به ویژه کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار
متن کامل قانون:
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ هیات وزیران درخصوص "تخصیص اعتبار به منظور تهیه و تدارک نهاده های کشاورزی به ویژه کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار" طی نامه شماره ۲۹۷۰۵ مورخ ۹۹/۰۳/۲۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
 
 منبع: پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات کشور
 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر