نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1399/03/26
شماره قانون 30324
عنوان قانون اصلاح برخی از ردیف های تعرفه ای کتاب مقررات صادرات و واردات
متن کامل قانون:
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۳/۱۸ هیات وزیران درخصوص "اصلاح برخی از ردیفهای تعرفه ای کتاب مقررات صادرات و واردات" طی نامه شماره ۳۰۳۲۴ مورخ ۹۹/۰۳/۲۶ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
 
منبع: پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات کشور
 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر