نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1399/04/29
شماره قانون 45403
عنوان قانون مجاز بودن واردات تجهیزات، وسایل و لوازم مورد نیاز ورزشی اهدایی از سوی کمینه بین المللی المپیک، کمیته بین المللی پارا المپیک، فدراسیون های جهانی و کنفدراسیون های قاره ای و سایر اشخاص
متن کامل قانون:
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۴/۲۲ هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن واردات تجهیزات، وسایل و لوازم مورد نیاز ورزشی اهدایی از سوی کمینه بین المللی المپیک، کمیته بین المللی پارا المپیک، فدراسیون های جهانی و کنفدراسیون های قاره ای و سایر اشخاص" طی نامه شماره ۴۵۴۰۳ مورخ ۹۹/۰۴/۲۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
 
منبع: پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات کشور 
 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر