نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1399/03/27
شماره قانون 31479
عنوان قانون آیین نامه اجرایی تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
متن کامل قانون:
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۳/۱۱ هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور" طی نامه شماره ۳۱۴۷۹ مورخ ۹۹/۰۳/۲۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
 
منبع: پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات کشور
 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر