نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1399/06/10
شماره قانون 63900
عنوان قانون اصلاح تصویبنامه موضوع اعطای تسهيلات ارزی معادل مبلغ دويست ميليون دلار به منظور حمايت از صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی ايران به كشور عراق
متن کامل قانون:
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۶/۰۵ هیات وزیران درخصوص "اصلاح تصویبنامه موضوع اعطای تسهيلات ارزی معادل مبلغ دويست ميليون دلار به منظور حمايت از صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی ايران به كشور عراق" طی نامه شماره ۶۳۹۰۰ مورخ ۹۹/۰۶/۱۰ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
 
منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر