نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1399/07/05
شماره قانون 75273
عنوان قانون تصویبنامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۲۲ آیین نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی
متن کامل قانون:
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۷/۰۲ هیات وزیران درخصوص "تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۲۲ آیین نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی" طی نامه شماره ۷۵۲۷۳ مورخ ۹۹/۰۷/۰۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
 
منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر