نوع قانون قانون و دستورالعمل
محل صدور وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاريخ 1399/08/06
شماره قانون 60/178928
عنوان قانون دستورالعمل اجرایی تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در سال 1399
متن کامل قانون:
در راستای تداوم حمایت و تأمین نقدینگی مورد نیاز در بنگاه های اقتصادی و تکمیل و راه اندازی پروژه های اولویت دار در سال جهش تولید دستورالعمل اجرایی "تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در سال 1399" ابلاغ گردید.
 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر