نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1399/08/03
شماره قانون 87277
عنوان قانون تصویبنامه درخصوص بهبود محیط کسب و کار و ثبت و دریافت شناسه یکتای مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور
متن کامل قانون:
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۷/۲۷ هیات وزیران درخصوص "بهبود محیط کسب و کار و ثبت و دریافت شناسه یکتای مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور" طی نامه شماره ۸۷۲۷۷ مورخ ۹۹/۰۸/۰۳ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
 
منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر