نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1399/07/30
شماره قانون 86573
عنوان قانون الحاق تبصره به بند ۱ تصویبنامه هیات وزیران موضوع شرایط استفاده از رمز ارزها
متن کامل قانون:
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۷/۱۳ هیات وزیران درخصوص "الحاق تبصره به بند ۱ تصویبنامه هیات وزیران موضوع شرایط استفاده از رمز ارزها" طی نامه شماره ۸۶۵۷۳ مورخ ۹۹/۰۷/۳۰ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
 
منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر