نوع قانون تصويبنامه
محل صدور ساير
تاريخ 1399/08/11
شماره قانون 60/194222
عنوان قانون مصوبات نود و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
متن کامل قانون:
صوبات نود و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره ۶۰/۱۹۴۲۲۲ مورخ ۹۹/۰۸/۱۱ توسط قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.
 
منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر