نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1399/07/30
شماره قانون 86568
عنوان قانون تصویبنامه درخصوص تکلیف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به محاسبه دقیق میزان ریالی مطالبات کارخانه های آسیابانی بر مبنای عملکرد توزیع آرد یارانه ای
متن کامل قانون:
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۷/۲۷ هیات وزیران درخصوص "تکلیف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به محاسبه دقیق میزان ریالی مطالبات کارخانه های آسیابانی بر مبنای عملکرد توزیع آرد یارانه ای در بازه زمانی ۱۳۹۷/۱/۱ تا ۱۳۹۸/۳/۳۱" طی نامه شماره ۸۶۵۶۸ مورخ ۹۹/۰۷/۳۰ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
 
منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر