نوع قانون تصويبنامه
محل صدور ساير
تاريخ 1399/10/16
شماره قانون 60/248823
عنوان قانون مصوبات یکصد و چهارمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
متن کامل قانون:
مصوبات یکصد و چهارمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره ۶۰/۲۴۸۸۲۳ مورخ ۹۹/۱۰/۱۶ توسط قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.
 
 
منبع: پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر