نوع قانون تصويبنامه
محل صدور ساير
تاريخ 1399/10/01
شماره قانون 60/233607
عنوان قانون مصوبات یکصد و سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
متن کامل قانون:
مصوبات یکصد و سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره ۶۰/۲۳۳۶۰۷ مورخ ۹۹/۱۰/۰۱ توسط قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.
 
 
منبع: پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر