نوع قانون تصويبنامه
محل صدور ساير
تاريخ 1399/11/15
شماره قانون 60/270193
عنوان قانون مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
متن کامل قانون:

مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره ۶۰/۲۷۰۱۹۳ مورخ ۹۹/۱۱/۰۸ توسط دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور 

[دریافت اصل فایل] 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر