ماهنامه آینده نگر متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران است.
این ماهنامه به صورت تخصصی و کاربردی به بررسی موضوعات روز اقتصاد ایران و جهان می پردازد. در صورتی که علاقمند به دریافت اشتراک این ماهنامه هستید، می توانید با تکمیل فرم زیر مجله را به صورت ماهیانه دریافت کنید. ماهنامه آینده نگر برای دانشجویان و فعالان اقتصادی شرایطی ویژه به جهت دریافت مجله در نظر دارد. با این حال در گام اول باید اقدام به تکمیل فرم زیر کنید و در مرحل بعدی شیوه دریافت مجله به شما اعلام می شود.

ثبت درخواست دریافت نشریه آینده نگر

نام و نام خانوادگي * شغل (سمت)
تلفن همراه * ایمیل
آدرس و کدپستی