مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عددhs کده کفپوش اپوکسی
پاسخ:
کف پوش اگر از مواد نسجی - حتی اپوکسی -باشد در فصل 57 طبقه بندی میشود . بافته شده غیر منگوله بافته شده غیر منگوله باف5702 منگوله باف 5703 نمدی 5704 وسایر 5705 .اگر به صرت ورق پلاستیک باشددرفصل 39 قابل طبقه بندی است . در هرحال بااطلاع دقیق از مشخصات دقیق میتوانید به کدهای مزبور مراجعه کنید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام