مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عدددرود برشما خواهشمنداست وضعیت فعلی درخواست تمدید عضویت این شرکت را بررسی فرمایید. اقدام بعدی را لطفا اعلام فرمایید که انجام دهیم. نقشه موجود در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی بسیار گنگ است. با سپاس
پاسخ:
سلام. پرونده شما در مرحله امضای اتاق بازرگانی می باشد و باید منتظر باشید تا کارت عضویت شما چاپ شود و بعد از اینکه پیامک چاپ کارت را دریافت کردید برای تمدید کارت بازرگانی از سامانه جامع تجارت اقدام نمایید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام