مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عددسلام.کد گمرکی فیلامنت چوب رو میخواستم.از هیچ جا نتونستم پیدا کنم
پاسخ:
برای طبقه بندی انالیز-میزان چوب - وشکل کالا مهم است. در هر حال اگر الیاف نباتی باشد در ردیف53061000 طبقه بندی میشود.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام