مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عددبنام خدا باسلام برای صدور کارت بازرگانی افراد حقیقی آیا ابتدا نیاز به ثبت اظهار نامه پلمب دفاتر سپس ثبت اظهار نامه دفتر تجارتی در سایت شرکتها هست؟ یعنی ثبت دفاتر کل و رزونامه پلمب شده با اظهار نامه دفتر تجارتی متفاوت است ؟ در فیلم سایت عملیات پایه در سایت صمت ظاهرا دو مورد جداگانه مطرح شده است ایا درست متوجه شدم ؟ . با سپاس سالم و سربلند باشید کارشناس محترم .
پاسخ:
سلام. ابتدا باید دفاتر پلمپ کنید و بعد از دریافت دفاتر و رسید آنها از سایت اداره ثبت شرکتها ، حضورا به اداره ثبت شرکتها مراجعه کنید و اظهارنامه ثبت دفاتر تجاری را دریافت نمایید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام