مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عددسلام لطفا کد تعرفه گمرکی متیل پارابن رو بگید
پاسخ:
طبقه مواد شیمیایی مستلزم انالیز دقیق از مواد متشکله ان میباشد و اطلاعات ارایه شده کافی نمیباشد . ولی معمولا در ردیف 2916 طبقه بندی میشود.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام