مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عدداگر یک دستگاه دیزل ژنراتور مستعمل رو ( که موافقت کلی داره واسه واردات ) به قیمت خیلی پایین تر از قیمت نمونه نو در بازار جهانی خرید کنیم ، گمرک برای ارزش گزاری ملاک رو قیمت نو در بازار جهانی یا نرخ سامانه 𝚃𝚌𝚜 در نظر میگیره و درصد استهلاک تعیین میکند جهت اخذ حقوق ورودی و سایر پرداختی ها ؟ یا اینکه به اسناد خرید رجوع میکند ؟ توضیح اینکه اختلاف قیمت بین اسناد خرید و نرخ بازار جهانی و 𝚃𝚌𝚜 زیاد است
پاسخ:
طبق ماده 42 ایین اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ورای دیوان عدالت اداری گمرک قیمت مستعمل را ملاک عمل قرار میدهد و به اسناد خرید مراجغه میکند . اگر گمرگ قیمت مستعمل اظهاری را قبول نداشت باید به دفتر ارزش گمرک ایران مر اجعه نمایید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام