مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عددکد تعرفه شیشه ساختمانی و هزینه تعرفه برای صادرات
پاسخ:
شیشه ساختمانی یا اصطلاحا شیشه جام بر حسب روش ساخت دریکی از ردیف های 70/03 -70/04 -و70/05 طبقه بندی میشود واز حقوق وعوارض صادراتی بخشوده است . صدور ان توسط واحد تولیدی امکان پذیر است.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام