مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عددسلام شرکت رستا طب فاضل به مدیرعاملی فاضل فرمهینی فراهانی غیرفعال می باشد برای مالیات راهنمایی بفرمایید
پاسخ:
سلام. جهت دریافت کارت بازرگانی ، فرایند صدور عضویت را در سامانه اتاق بازرگانی تکمیل نمایید و بعد از دریافت کارت عضویت اتاق، برای دریافت کارت بازرگانی از سامانه جامع تجارت اقدام نمایید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام