مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عددبا سلام. پروسه انتقال به سنندج را طی کردیم و سنندج کارت عضویت صادر کرده اند. قبلا شرکت ما کارت بازرگانی داشت به تاریخ اعتبار 27.11.141 . لطفا دو مورد درخواست تمدید و تغییر به کارتابل کارشناسان اتاق تهران ارسال شده که عملا نه دسترسی تماس داریم و نه دسترسی حذف. لطفا دو مورد درخواست را حذف بفرمایید. شناسه ملی شرکت 10101405907 و شماره تماس 09186512001
پاسخ:
سلام. با درخواست کتبی جهت حذف فرایند حضورا به اتاق بازرگانی تهران مراجعه نمایید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام