مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عددبا سلام؛ شرکت ما در اسفند سال گذشته ثبت شد. تا الان که 4 ماه از تاسیس آن می گذرد فعالیت مالی نداشته ایم. در خصوص تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و گزارش های فصلی خرید و فروش به دارایی آیا نیاز است که اقدام خاصی انجام دهیم که نشان بدهد شرکت هیچ فعالیت اقتصادی نداشته است؟
پاسخ:
اطف به کافی نت های مجاز مراجعه فرمایید و اظهر نامه دایر بر عدم فعالیت خود را در سال مالی مئرد بحث تنظیم وا رسال کتید  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام